artist’s statement

Taiteellinen työskentelyni on kuvanveistoa, installaatioita, videotaidetta ja esityksiä. Työskentelen intuitiivisesti, sykäyksittäin ja testaillen. Nopea työtapa tuo teoksiini vapautta ja antaa niille mahdollisuuden muovautua aina uudenlaiseksi. Materiaalissa tärkeää onkin sattuma – niin konkreettisessa kuin abstraktissakin. Tällä perustelen myös materiaalivalintojani, joissa korostuu välineen nopeus ja näennäinen helppous: ne antavat tilaa luovalle purskahdukselleni. Tällä hetkellä top kolmoseni on kuivat makaronit, kuumaliima ja teippi.

Juttuni on epäkonventionaaliset materiaalit ja niiden yhdistely tavanomaisiin ja poppeihin aiheisiin, esimerkiksi ihmisen luurangon rakentaminen Myllyn Paras -makaroneista. Koen sattuman tuovan taiteeseen loputtomasti mahdollisuuksia ja tarttumapintaa. Se on ikuinen nuoruuden lähde työskentelyssäni. Teokseni keskittyvät usein ihmisen kuvaamisen ympärille, ja etenkin ruoasta, ihmisen kasvoista ja käsistä tuntuu löytyvän loputtomasti uutta ja kiinnostavaa. Ruoka toistuu teemana niin teosteni muodossa, kuin materiaalissakin, ja on aiheena mehevän ristiriitainen ja universaali.

Henkilökohtaisen kuvataiteilijan työni lisäksi työskentelen paljon ryhmässä muiden taiteilijoiden kanssa, esimerkiksi esitystaiteen alalla esitysten ja performanssien parissa. Luon installaatiota ja immersiivisiä maailmoja, sekä taiteellisia konteksteja esiintyjillemme Recover Laboratory -työryhmän kokemuksellisissa ja paikkasidonnaisissa teoksissa. Olemme tehneet ryhmän kanssa kiitettyjä taidelabyrintteja erikoisiin esityspaikkoihin vuodesta 2015. Toimin tässä monitaiteisessa ryhmässä ohjaajana, perustajana ja taiteellisena suunnittelijana.

Mielestäni jokaisella ihmisellä on oikeus kokea taide niin kuin vain parhaalta tuntuu. Haluan luoda tiloja, jossa ihmisten tuntuu turvalliselta katsoa ja kokea taidetta. Liian usein taide kääriytyy vaikeasti tavoitettavuuden ja ymmärrettävyyden petolliseen kuoreen ja sulkeutuu kulttuurieliitin kammioihin. Haluan osaltani purkaa tämän asetelman kääntämällä fokuksen takaisin ihmiseen, hauskasti ja sopivan törkyisellä rosolla höystettynä. Omassa taiteellisessa työssäni pyrin pitämään näyttelytilanteen mahdollisimman rentona kokemuksena, olipa teosten sisältö mitä tahansa. Erinomaiseksi välineeksi taiteen kokemisen kokemuksen muuttamiseksi on osoittautunut myös monitaiteinen työskentelytapa, jossa voin luoda oikeasti kokonaisvaltaisia teoksia.

Sofi Häkkinen

12.8.2021

My artistic practice consists of sculpture, installation, video art, and directing. I work intuitively in fast outbursts, testing a lot of things out simultaneously. This wild way of working provides my artistic practice with a certain freedom and possibilities of being many things at once. The important thing in material is coincidence – both in the concrete and the abstract sense. This is also how I justify my use of material; I gravitate towards seemingly easy and fast equipments and materials to give space for my creative outbursts. At the moment, my Top 3 are: hot glue, dry pasta and tape.

I am intrigued by unconventional materials and combining them with mundane themes, for example building a human skeleton out of dry pasta. Serendipity plays an important part in my art, it is like an eternal fountain of youth in my artistic practice. I draw inspiration from humans: especially food, hands and faces seem to be endlessly interesting. Food is a recurring theme in my practice as both material and theme. It’s juicy and conflicting, and so very universal.

I also work in many different artist groups and collaborate with different artists, especially in the field of performances. I have heaps of experience in immersive and site-specific art with our multi-art group Recover Laboratory, in which I create visual, concrete, and artistic concepts and worlds for the performers to perform and play in. With Recover Laboratory, we have created celebrated art labyrinths in unconventional spaces since 2015. I am the co-director, co-founder, artistic designer and visual director of the group.

I think everyone has the right to experience art in their own way, as they feel best. I want to create spaces where people feel comfortable with looking at and experiencing art. Too often art curls up in the haze of being difficult to reach and to understand, and it hides in the chambers of the culture elite. I want to dissolve this setting by turning the focus back to the person, the human being, in a funny way – that is not without edge. I aim to keep my exhibitions as relaxed as possible, regardless of the content of the artworks. I have also found that a multi-artistic way of working is the perfect tool for changing the experience of experiencing art, since it gives me the ability to create really holistic artworks.

Sofi Häkkinen

12.8.2021