työhuoneella / at my studio

Täältä löytyy kuvia prosessistani, ideoita ja keskeneräisiä teoksia.
Here you can find pictures of my artistic process, ideas and unfinished works.

lokakuu 21 / october 21